Bokning

Bokningen är bindande så fort du har fått ett bekräftelsemail.

Avbokning

Avbeställning av en fotoresa/kurs bör ske så snart som möjligt om du får förhinder. Om du avbeställer en fotoresa/kurs för sent kommer du att få betala en viss procent av det totala priset. Om fotoresan/kursen avbokas innan påbörjad aktivitet debiteras eventuell kostnad enligt tabellen nedan:

  • Mer än 90 dagar innan: Anmälningsavgift återbetalas minus eventuella redan betalda leverantörskostnader
  • 89 – 40 dagar innan: 30% av totala priset
  • 39 – 25 dagar innan: 60% av totala priset
  • 24 – 10 dagar innan: 80% av det totala priset
  • 9 – 0 dagar innan: 100% av det totala priset

Inställd kurs

Vid Force Majeure såsom strejk, krig, naturkatastrofer, terrorism eller andra liknande anledningar kan resan ställas in. I sådana fall återbetalas inbetalda kostnader minus eventuella redan betalda leverantörskostnader.

Eventuella personliga kostnader som redan erlagts, som t ex anslutningstransporter och annat som inte ingår i resans pris, ersätts ej.

Vid inställd kurs/resa på grund av för få deltagare återbetalas alla kostnader.

På websidan för varje arrangemang anges om minimiantalet deltagare har uppnåtts. Vi meddelar så fort detta ändras så du vet att kursen blir av. Först då bör du boka t ex anslutningsresor för att vara säker på att du inte får onödiga kostnader.

Betalning

Betalning sker mot faktura utställd av Fudao AB.

Anmälningsavgift betalas senast 15 dagar efter anmälan. Vid anmälan med mindre än 60 dagar kvar till kurs/resestart betalas hela kursavgiften direkt.

Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för extra kostnader, personskador, förlust eller skada av tillhörigheter som uppkommer på grund av saker som strejk, krig, naturkatastrof, terrorism, stöld, snatteri, försvunnet bagage, normal användning eller annat som vi inte kan råda över.

Eventuell utrustning som du medför och använder under arrangemang bör vara försäkrad.

Vid sjukdom eller olycksfall tar vi inte ansvar för att ordna hemtransport, utan ansvaret för sådana kostnader ligger på deltagaren. Det är därför lämpligt att i förekommande fall ordna en reseförsäkring.

Vårt ansvar

Följande kommunkation ska du få från oss:

  • Anmälningsbekräftelse och faktura på anmälningsavgift
  • Bekräftelse på att deltagarantal uppnått miniminivå så att arrangemanget blir av
  • Faktura på fullständig arrangemangskostnad
  • Tidsplan som anger när och var du ska befinna dig samt viktiga hållpunkter under arrangemanget

Vi gör givetvis vårt bästa för att din upplevelse under arrangemanget ska bli så bra som möjligt. Eftersom utomhusaktiviteter såsom fotografering är väder- och säsongsberoende kan vi inte garantera att en specifik upplevelse kan genomföras. Vi gör dock vårt bästa för att utnyttja de möjligheter som erbjuds under arrangemanget.

Vid fotografering av vilda djur och fåglar kan vi aldrig garantera att du kommer få bra fotomöjligheter av djuret/fågeln, eller att vi kommer att se det specifika djuret/fågeln. Vilda djur och fåglar styr själva över sitt rörelsemönster och beteende. Vi kommer under arrangemang inte att störa djuret på något sätt för att vi ska få bättre fotomöjligheter.