ICM – Intentional Camera Movement

av | feb 4, 2023

Att fånga en bild rätt upp o ner, precis som platsen ser ut är oftast ganska enkelt. Att skapa en bild som förmedlar en känsla, som ger nånting mer är svårare. Att skapa nåt som kanske inte ens finns, utan är en fiktion kan vara knepigare, om man ändå vill att det ska se ut som nåt ”riktigt”.

ICM, Intentional Camera Movement, eller på svenska, avsiktliga kamerarörelser är en av många tekniker man kan använda för det. En förutsättning är att man kan använda lite längre slutartider. Det finns flera sätt att ordna det, men ND-filter är vanligt förekommande.

Bilden här ovan, fångad vid den magiska sjön Vättern är gjord med ICM-teknik. Slutartiden är 8 sekunder och den största delen av den tiden har använts för att ”måla” in stämningen i bilden genom att röra kameran.

Ofta när man ser ICM-bilder så är det väldigt tydligt att det är just ICM, t ex med trädstammar som är väldigt tydligt utsmetade. När jag gör ICM-bilder så använder jag det oftast som ett sätt att skapa stämning i bilden, det kan t ex se ut som dimma eller som om det är en akvarellmålning.

Fler exempel där ICM har bidragit till bildens stämning.